Program 24 - 27 Decembrie 2020

 ESCAPE='HTML'

HRISTOS A ÎNVIAT ! PACEA ȘI BUCURIA NOASTRĂ, A CREDINCIOȘILOR SĂI FII!!!

PERIOADA PENTICOSTARULUI

”HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI, CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND 

ȘI CELOR DIN MORMINTE, VIAȚĂ DĂRUINDU-LE !”

                IUBIȚII NOȘTRI CREDINCIOȘI, CU AJUTORUL BUNULUI DUMNEZEU AM AJUNS  LA MINUNATA SĂRBĂTOARE A ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS!

 ÎNVIEREA SA, CARE NE DEMONSTREAZĂ ȘI NE ÎNCREDINȚEAZĂ DE IUBIREA LUI NEMĂRGINITĂ FAȚĂ DE OMUL, CREAT DE EL, DIN A SA  IUBIRE!

”BUCURAȚI-VĂ... !” ȘI MERGÂND ÎNVĂȚAȚI  TOATE NEAMURILE BOTEZÂNDU-LE ÎN NUMELE TATĂLUI ȘI AL FIULUI ȘI AL SFÂNTULUI DUH ȘI ÎNVĂȚÂNDU-LE SĂ PĂZEASCĂ TOATE CÂTE EU V-AM PORUNCIT VOUĂ! ȘI IATĂ EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE, PÂNĂ LA SFÂRȘITUL VEACULUI. AMIN!” 

ÎNVIEREA DOMNULUI NE PUNE LA ÎNCERCARE, TOT TIMPUL, CREDINȚA CEA ADEVĂRATĂ,  CREDINȚA MÂNTUITOARE, CREDINȚA LUCRĂTOARE PRIN IUBIRE ȘI PRIN A EI MĂRTURISIRE !!! SĂ LEPĂDĂM, AȘADAR, NECREDINȚA ȘI NEGREȘIT SĂ LEPĂDĂM RĂUL ACESTEI  LUMI, MĂRTURISINDU-L PE HRISTOS, DOMNUL CEL ÎNVIAT DIN MORȚI ȘI DUMNEZEUL TUTUROR OAMENILOR !!!   H R I S T O S   A   Î N V I A T ! ! !


Continuă perioada cu săvârșirea Sfintele Slujbe, Fără de Obște, respectând Decretele- deja date, chiar  și după data de 18.05.2020, cu mici modificări!”

Dar totuși NU UITAȚI: Biserica și noi rămânem la dispoziția voastră, am fost și suntem, permanent pentru Credincioșii Bisericii  noastre (...respectând decretele și dispozițiile legate de distanța 1 metru..., igiena etc.) iar Programul publicat săptămânal se respectă întocmai,  în sensul că Sfintele Biserici, deci și Sfânta noastră Biserică va fi deschisă conform programului, în fieșce zi pentru necesitățile Credincioșilor noștri, iar în aceste zile, de la ÎNVIEREA DOMNULUI... ne vom ruga și vom rămâne permanent la dispoziția credincioșilor care au mare nevoie de rugăciune, de întărire, de împărtășire și de tot ajutorul Bunului Dumnezeu!

ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ A BUCURIEI ÎNVIERII SĂ NE RUGĂM PERMANENT CU RUGĂCIUNEA: ”HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI, CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND ȘI CELOR DIN MORMINTE VIAȚĂ DĂRUINDU-LE”,  REPETÂNDU-O PERMANENT!!! 

NOI, ne vom ruga în continuare și prin aceasta vom ajuta după puterea și posibilitățile noastre spirituale...,

În permanență mă rog, mă voi ruga și voi căuta să întăresc duhovnicește pe toți și pe fiecare dintre voi, pentru a nu ne lăsa doborâți de duhul acestei lumi, adică,repet,  nu vă voi lăsa orfani, ca să nu intrăm în panică, păcat, patimă... și nici în delăsarea sau depresia acestei lumi!
Conform Canoanelor Biserici Noastre Ortodoxe, Creștinul Credincios, acum SE SPOVEDEȘTE    și deci pentru orice motiv real vă rog a mă suna și eu voi căuta să vă  fiu de ajutor!
Avem mare nevoie de CREDINȚĂ, NĂDEJDE ȘI DRAGOSTE, DE SPIRITUALITATEA noastră, de Credincioși Patrioți avem nevoie acum, mai mult ca oricând, avem nevoi de dragoste curată, lucrătoare prin faptele dreptei credințe și ca atare:

Iară și iară... Vă îndemnăm pe toți la Rugăciune curată, unii pentru alții *”RUGĂMU-NE NEÎNCETAT...” arătând-o prin *FAPTE*... ”Cel ce face voia Tatălui Meu...”,zice Domnul: Acela este cel ce mă iubește!  Domnul să ne Ajute!*

Părintele vostru, Constantin Eusebiu Negrea, rugător către DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS, DUMNEZEUL NOSTRU!

HRISTOS CEL CE A ÎNVIAT DIN MORȚI, să Învieze și-n sufletele voastre ! AMIN !

 HRISTOS A ÎNVIAT !

  • PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Duminica Sfintei Cruci

Sfânta Cruce a Domnului pare părăsită, dar Noi suntem pe urmele ei! Să ne asumăm crucea fiecare dintre noi!

Pe Urmele Sfinților în Elada - Acum Sfinții Pantelimon și Serafim au venit la Noi, la Trieste

 ESCAPE='HTML'